iDrift AS RSS Sidekart
Klikk på bildet for full størrelse
Damelaget 2016/2017
 

Handball og glede

Kvinnherad Handballklubb er ein aktiv klubb med lag for jenter og gutar frå 6 år. Vi har
også eit HU-lag. Klubben vart starta i 1992/3.
 

I ungdomsavdelinga er det full aktivitet. Vi har avdelingar i Rosendal, Halsnøy og Husnes. Ønskjer du å spele handball, sjekk speletilbodet vårt i Laga våre!

 

Vårt mål er at dei som startar med handball skal ha gleda av det og delta lenge. Det gjeld både dei som etter kvart ønskjer å satsa på ei handballkarriere, og dei som heller ønskjer å ha handballen som ein gjevande fritidsaktivitet og / eller som førebygging for god fysisk og mental helse. KHK ønskjer at vår aktivitet skal bidra til å skapa eit trygt og forutsigbart miljø for born og unge i Kvinnherad.

 

KHK vil satsa mot at alle kan oppleva å bli best mogleg ut frå sine forutsetningar. Vi takker alle lagsleiarar, trenarar og andre som legg ned ein formidabel innsats i klubben, og ønskjer alle ein fin og positiv handballsesong.

 
 
Ferieklubb i sommarferien 2017
Kvinnherad handballklubb vil i år arrangere ferieklubb i sommarferien.
03.04.2017
Handballskule i vinterferien 2017
KHK arrangerer handballskule i vinterferien. Handballskulen er eit tilbod til alle gutar og jenter, enten dei er medlem av handballklubben eller ikkje. Påmelding!
14.02.2017
Arbeidsmøte om barnefattigdomsprosjekt
Kvinnherad Handballklubb er med i Kvinnherad Kommune sitt prosjekt om barnefattigdom. Tysdag kveld var lagleiarar og trenarar samla til møte om korleis KHK skal møte desse utfordringane. 
22.11.2016
Hovudsponsorar
SKL
Sparebank1 SR-Bank
Kontakt oss

Adresse:

Kvinnherad Handballklubb

Postboks 296

5480 HusnesTelefon: 942 88 606 (leiar Merete Lillesand)

Sjå også under Kontakt oss