Utan lokale aktørar, samt støtte frå andre private og statlege verksemder, hadde det vore vanskeleg å drive Kvinnherad Handballklubb.
Vi skuldar dykkar alle ein stor takk!

Hovedsponsorane våre

Andre sponsorar

Våre utstyrsleverandører