Utan lokale aktørar, samt støtte frå andre private og statlege verksemder, hadde det vore vanskeleg å drive Kvinnherad Handballklubb.

Vi skuldar dykkar alle ein stor takk!

Hovedsponsorane våre

Øvrige sponsorar

Våre utstyrsleverandører