Husneshallen

Adresse: Opsangervegen 160, 5460 Husnes

Kvinnherad Arena

Adresse: Jens Røslands-vegen 60, 5460 Husnes

Praktisk info:
Ytterdøra til Husneshallen er automatisk låst.

Ytterdøra til Kvinnherad Arena er i utgangspunktet tidsstyrt, men me anbefaler tilreisande lag å ha dialog med KHK på forhand.

Me oppmodar om, spesielt dersom de er tidleg ute,at de har dialog med KHK kring ankomsttidspunkt, slik at det er folk der for å låse dykk inn.

Det er garderobar tilgjengeleg.

Kiosk er open. Kiosken nyttar Vipps og kontantar som betalingsmiddel.

Spelarstall, inkludert trenarar / lagledarar, må legges inn i TA i god tid før kampstart.

Hugs god hand -og hostehygiene.

Kontakt: Dersom spørsmål så ta kontakt med arrangerande lag. Kontaktinfo finn de på KHK si heimeside. Alternativ kan de ta kontakt med styreleiar Daniel Haugland på tlf 48224895.