Denne sida er eit verktøy for lag som har ansvaret for å gjennomføre arrangement i Kvinnherad Arena.

Her finn du informasjon knytt til ulike roller, samt om kva som skal gjøres den aktuelle dagen.

Arrangementsansvarleg i klubben set opp lister for kva lag som er ansvarlige. Denne lista blir delt på Spond på gruppa for trenarar og lagleiarar. Er du ikkje medlem i denne gruppa kan du melde deg inn via gruppelenka som du finn her. Det er lagleiar sitt ansvar å sette seg inn i denne oversikten, samt delegere arbeid på øvrige vaksne knytta til laget.

På dei følgande undersidene finn du beskrivingar gjeldande for dei ulike rollene man har og kan få tildelt knytta til gjennomføring av arrangement. Det er viktig at alle føresette gjør seg kjent med dette i god tid før arrangementet.