Det vert årsmøte i Kvinnherad Handballklubb torsdag 21. april kl 18:00 på GryHelges på Husnes.

Påmelding og eventuelle saker til årsmøtet må vere styret i hende innan tysdag 19. april.

Saksliste:

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og val av møteleiar og referent

Sak 2 – Årsmelding

Sak 3 – Rekneskap

Sak 4 – Val

Sak 5 – Kontigentar

Sak 6 – Innkomne sakar