Det vert årsmøte i Kvinnherad Handballklubb tysdag 09. april kl 18:00 på GryHelges på Husnes.

Påmelding og eventuelle saker til årsmøtet må vere styret i hende innan onsdag 20. mars.

Saksliste:

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og val av møteleiar og referent

Sak 2 – Årsmelding

Sak 3 – Rekneskap

Sak 4 – Årskontigent 2024 og 2025

Sak 5 – Val

Sak 6 – Innkomne sakar