Her finn du oversikt over kva som skal rigges på plass når vi skal gjennomføre heimearrangement i Kvinnherad Arena.

Beach-flagg – klubben har 2 stk beach-flagg som står ferdig montert. Desse plasserer i hovudinngang, eventuelt utenfor dersom vind og vær tillater det.

Gatebukker – klubben har 2 stk gatebukker. Plasseres godt synlig enten i hovudinngang eller oppe i vrimleområdet med kiosken.

Rollups – klubben har 2 stk rollups + 1 sponsorrollup frå SR-bank. Desse rulles opp og plasseres hensiktsmessig i hovudinngang og/eller oppe i vrimleområdet med kiosken.

Lagbenker. 2 stk lagbenker (1 lagbenk per lag) settes frem for kvar aktuelle flate det skal spilles kamp på. På begge flater plasseres de på langsiden nærmest kiosken.

Sekreteriatsbord og stoler settes på midten av langsiden, mellom lagbenkene. 1 bord og 2 stoler.

Skøyteledning til sekreteriatsbord hentes fra lager og rulles ut fra nærmeste tilgjengelige stikkontakt til sekreteriatsbordet.