Vi har alle eit felles ansvar for å rydde etter oss ved endt arrangement. Jo fleire som bidrar, jo raskere går det.

Vaskerommet finner man inne i hallen, nede på flata. Dette er døra inn til venstre for hovudinngangsdøra, når man står inne på flata og kikker ut mot gangen. Denne er låst som hovudregel, og krever adgangskort for å komme inn til. Lagleiar skal ha meldt inn til Kvinnherad Arena at dører skal være open i eit gitt tidsrom, dette skal inkludere denne døra.

Sjekkliste:

  • Kiosk er vaska og rydda ut av. Varer er satt tilbake til lager på kopirom. Boss er tømt.
  • Vrimleområde foran kiosk er rydda, stoler er satt på plass og gulvet er moppa over.
  • Beach-flagg, rolluper og gatebukker er rydda på plass.
  • Toaletter både oppe og nede er gått over, og boss tømt.
  • Garderober er rydda og boss tømt. All klister i og på garderober og/eller garderobedører er vaska vekk med klisterfjerner.
  • Hallflata er gått over og rydda. Sølt væske vaskes bort. Klister vaskes vekk fra mål.

Boss kastet i bosspann under trappa ute. Når man går ut av hovudinngangsdøra så finner man denne trappa til høgre.