Handball og glede

I Kvinnherad Håndballklubb skal du oppleve glede og mestring. Bli med å spel handball du og. Du er hjerteleg velkomen på laget.

Vårt mål er at dei som startar med handball skal ha gleda av det og delta lenge. Det gjeld både dei som etter kvart ønskjer å satsa på ei handballkarriere, og dei som heller ønskjer å ha handballen som ein gjevande fritidsaktivitet og / eller som førebygging for god fysisk og mental helse. KHK ønskjer at vår aktivitet skal bidra til å skapa eit trygt og forutsigbart miljø for born og unge i Kvinnherad. KHK vil satsa mot at alle kan oppleva å bli best mogleg ut frå sine forutsetningar. Vi takker alle lagsleiarar, trenarar og andre som legg ned ein formidabel innsats i klubben, og ønskjer alle ein fin og positiv handballsesong. Ønskjer du å spele handball? Finn ditt lag her: Laga våre!

Årsmøte i KHK

Det vert årsmøte i Kvinnherad Handballklubb onsdag 29. mars kl 18:10 på GryHelges på Husnes. Påmelding og eventuelle saker til årsmøtet må vere styret i hende innan tysdag 15. mars. Saksliste: Sak 1 - Godkjenning av innkalling og val av møteleiar og referent Sak 2 - Årsmelding Sak 3 - Rekneskap Sak...

Les mer
  • Etablert
    i 1992
  • Antall lag
    11 lag fordelt på alle alderstrinn
  • Antall medlemmer
    487 medlemmer i alle aldre og 164 aktive spelarar